Foto album
Åbner mailprogram
Åbner mailprogram
Peter Falk
B.Sc Bygningsingeniør
Til test af dels specielle
belastninger, dels
komplicerede
konstruktionsdele, har
jeg anvendt programmet
Design Star, der er en
"light" udgave af
Cosmos