Foto album
Åbner mailprogram
Åbner mailprogram
Peter Falk
B.Sc Bygningsingeniør
Der findes en mængde
muligheder for, at
præsentere sine ideer og
produkter på en
interessant måde. Små
animationer giver en
meget virkeligheds nær
oplevelse